Ανακοίνωση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1693 του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1686 του Συμβουλίου, για την επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων κατά του ISIL (Da’esh) και της Αλ Κάιντα και κατά φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται μαζί τους 2021/C 133/04