/* */

Jaeger/Comisia TITJUR Concluziile avocatului general Mischo prezentate la data de15 iunie 1989. # Andreas Jaeger împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Funcționari - Concediere. # Cauza 161/86.