Directiva 2008/88/CE a Comisiei din 23 septembrie 2008 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexelor II și III la progresul tehnic (Text cu relevanță pentru SEE)