Zadeva T-453/20: Tožba, vložena 14. julija 2020 – KZ/Komisija