Sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 11. aprila 2011.