Cauza T-628/19: Acțiune introdusă la 20 septembrie 2019 – Teva/Comisia și EMA