Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1662 a Consiliului din 3 noiembrie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/279 de autorizare a Maltei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată