Regulamentul (UE) 2019/495 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE.)