Kommissionens beslutning af 24/03/2021 om en fusions forenelighed med det fælles marked (Sag COMP/M.10180 - BH HOLDING / TEDi) Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (Kun den tysk udgave er autentisk)