Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9534 – CKA/Greene King) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)