Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9534 – CKA/Greene King) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP.)