Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9534 – CKA / Greene King) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)