Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9534 – CKA/Greene King) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)