Cauza F-64/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 iulie 2010 — Bergström/Comisia [Funcționari — Numire — Agenți temporari numiți funcționari — Candidați înscriși pe o listă de rezervă înainte de intrarea în vigoare a noului statut — Norme tranzitorii de încadrare în grad cu ocazia recrutării — Încadrare în grad potrivit noilor dispoziții, mai puțin favorabile — Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut]