Concluziile avocatului general Mancini prezentate la data de 2 iulie 1986. # Statul olandez împotriva Federatie Nederlandse Vakbeweging. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Gerechtshof 's-Gravenhage - Țările de Jos. # Cauza 71/85. Federatie Nederlandse Vakbeweging TITJUR