Věc T-479/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. června 2019 — Multifit v. EUIPO (Premiere) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Premiere — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001“)