Întrebare scrisă E-004253/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. Prețurile produselor alimentare