Ordonanța președintelui Curții din data de 14 martie 1973. # Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. și Commercial Solvents Corporation împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauze conexate 6 și 7/73 R. Istituto Chemioterapico Italiano/Comisia TITJUR