Mål T-406/13: Tribunalens dom av den 14 januari 2015 – Gossio mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Särskilda restriktiva åtgärder som vidtagits mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten — Frysning av penningmedel — Maktmissbruk — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Grundläggande rättigheter)