Vec T-406/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. januára 2015 – Gossio/Rada ( „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Špecifické reštriktívne opatrenia prijaté voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu na Pobreží Slonoviny — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zneužitie právomoci — Zjavne nesprávne posúdenie — Základné práv“ )