Cauza T-406/13: Hotărârea Tribunalului din 14 ianuarie 2014 – Gossio/Consiliul ( „Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Côte d’Ivoire — Înghețarea fondurilor — Abuz de putere — Eroare vădită de apreciere — Drepturi fundamentale” )