Cauza T-395/13: Hotărârea Tribunalului din 18 septembrie 2015 – Miettinen/Consiliul [„Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Aviz al serviciului juridic al Consiliului privind propunerile de directivă și de regulament ale Parlamentului European și Consiliului privind sancțiunile penale aplicabile utilizărilor abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulărilor pieței — Refuz parțial de acces — Excepție privind protecția avizelor juridice — Excepție referitoare la protecția procesului decizional”]