Komission asetus (EU) 2018/454, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, kaikkien jäsenvaltioiden, Saksaa, Espanjaa, Ranskaa, Puolaa, Portugalia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta, lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueilla 1 ja 2B