Asia C-110/21 P: Valitus, jonka Universität Bremen on tehnyt 23.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-660/19, Universität Bremen v. REA, 16.12.2020 antamasta määräyksestä