Cauza C-198/18: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Högsta domstolen – Suedia) – CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o., în faliment (Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 – Articolele 4 și 6 – Proceduri de insolvență – Legea aplicabilă – Procedura europeană de somație de plată – Neplata unei creanțe contractuale înainte de declararea falimentului – Excepție de compensare întemeiată pe o creanță contractuală născută înaintea falimentului)