Rezumatul Deciziei Comisiei din 26 noiembrie 2020 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39686 – Cephalon) [notificată cu numărul C(2020) 8153 final] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE) 2021/C 32/07