Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte în ceea ce privește actualizarea anexei XXVIII-A (Norme aplicabile serviciilor financiare), a anexei XXVIII-B (Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații) și a anexei XXVIII-D (Norme aplicabile transportului maritim internațional) la acord$