Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul agenției