Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на Агенцията