TITJUR Cochet Concluziile avocatului general Lenz prezentate la data de31 ianuarie 1985. # H.J.E. Cochet împotriva Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Raad van Beroep Amsterdam - Țările de Jos. # Cauza 145/84.