TITJUR Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță (camera a patra) din data de 26 februarie 1999. # Yannis Tzikis împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Procedură de aplicare a măsurilor provizorii - Suspendarea executării - Revocare. # Cauza T-203/98 R. Tzikis/Comisia