TITJUR Hotărârea Curții din data de 10 iulie 1980. # SA Lancôme și Cosparfrance Nederland BV împotriva Etos BV și Albert Heyn Supermart BV. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Arrondissementsrechtbank Haarlem - Țările de Jos. # Concurență. # Cauza 99/79. Lancôme și Cosparfrance Nederland