Regulamentul (UE) nr. 868/2010 al Comisiei din 30 septembrie 2010 de stabilire a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru melase în sectorul zahărului aplicabile începând cu 1 octombrie 2010