Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 8 päivänä helmikuuta 2001 asiassa T-183/98, Jean-François Ferrandi vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Henkilöstö – Eläkeoikeuksien siirto – Vanhuuseläkkeen kerroin – Vakuutusturva sairauden varalta – Työkyvyttömyyseläke – Oikeusvoima)