Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/1854 av den 29 oktober 2019 om inrättande av den europeiska forskningsinfrastrukturen för avbildningstekniker inom biologisk och biomedicinsk vetenskap – Euro-BioImaging-konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Euro-BioImaging Eric) [delgivet med nr C(2019) 7612] (Endast de bulgariska, danska, engelska, finska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga) (Text av betydelse för EES)