Klughardt Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 9 decembrie 1982. # H.P. Klughardt oHG împotriva Hauptzollamt Hamburg-St. Annen. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Bundesfinanzhof - Germania. # Cauza 309/81. TITJUR