Pisno vprašanje E-001001/11 Diogo Feio (PPE) za Komisijo. Venezuela grozi z razlastitvijo podružnice španske banke BBVA