Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8492 – Quaker / Global Houghton) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)