Cauza F-25/07: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 14.12.2010 — Bleser/Curtea de Justiție (Funcție publică — Funcționari — Numire — Încadrarea în grad în aplicarea noilor norme mai puțin favorabile — Articolele 2 și 13 din anexa XIII la statut — Principiul transparenței — Principiul corespondenței între grad și post — Interdicția oricărei discriminări pe criteriul vârstei — Obligația de solicitudine — Principiul bunei administrări — Principiile securității juridice și neretroactivității — Regula interdicției reformatio in pejus — Principiul protecției încrederii legitime — Principiul bunei credințe — Principiul patere legem quam ipse fecisti)