Avizul Comitetului European al Regiunilor – Costurile și riscurile lipsei de coeziune: valoarea strategică a politicii de coeziune pentru atingerea obiectivelor tratatului și abordarea noilor provocări la adresa regiunilor europene