Smernica Evropske centralne banke (EU) 2021/564 z dne 17. marca 2021 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije in razveljavitvi Smernice Evropske centralne banke (EU) 2020/1284 (prenovitev) (ECB/2021/9)