Orientarea (UE) 2021/564 a Băncii Centrale Europene din 17 martie 2021 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro pentru bănci centrale, țări din afara zonei euro și organizații internaționale și de abrogare a Orientării (UE) 2020/1284 a Băncii Centrale Europene (reformare) (BCE/2021/9)