Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2021/564 2021 m. kovo 17 d. dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms ir dėl Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2020/1284 panaikinimo (nauja redakcija) (ECB/2021/9)