Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2021/564, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2021, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille ja Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2020/1284 kumoamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2021/9)