Pisno vprašanje E-5141/09 vlaga Debora Serracchiani (S&D) za Komisijo. Pluralizem medijev