98/118/EG: Besluit van de Raad van 16 december 1997 betreffende de sluiting van het protocol inzake de toetreding van het Vorstendom Monaco tot de Overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen