TITJUR Weingut Decker Hotărârea Curții din data de 25 ianuarie 1979. # Weingut Gustav Decker KG împotriva Hauptzollamt Landau. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Bundesfinanzhof - Germania. # Cauza 99/78.