Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 ianuarie 2016.#DHL Express (Italy) Srl și DHL Global Forwarding (Italy) SpA împotriva Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.#Cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato.#Trimitere preliminară – Politica în domeniul concurenței – Articolul 101 TFUE – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Sectorul expedierilor internaționale de mărfuri – Autorități naționale de concurență – Valoarea juridică a instrumentelor rețelei europene de concurență – Modelul de program în materie de clemență al acestei rețele – Cerere de imunitate adresată Comisiei – Cerere simplificată de imunitate depusă la autoritățile naționale de concurență – Raportul dintre aceste două cereri.#Cauza C-428/14. Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 ianuarie 2016