Asia C-627/15: Unionin tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräys 4.10.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Judecătoria Câmpulung – Romania) – Dumitru Gavrilescu ja Liana Gavrilescu v. SC Banca Transilvania SA (aiemmin SC Volksbank România SA) ja SC Volksbank România SA – sucursala Câmpulung