Concluziile avocatului general prezentate la data de15 iulie 1982.